ESG Policy

ESG er en engelsk forkortelse for: Environment, Social and Governance. Oversatt til norsk betyr det; Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Ofte blir ESG kalt bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling.

For Grimstad Ved AS betyr dette blant annet at vi fokuserer på hente råvaren lokalt og selge produktet lokalt slik at CO2 utslippet minimaliserer, redusere energibehovet til sluttproduktet, Smia skal være en god opplevelse for deg som kunde, mm.  

Vår virksomhet drives i henhold til Norsk Lov og gjeldende forskrifter. Vår drift er fullt ut sporbar.